اردو ها

جوانان هر جامعه امید آینده آن جامعه هستند و حضرت امام خمینی(ره) با علاقه فراوانی که به جوانان داشت، با توجه به این موضوع و اهمیت آن، جوانان را امید خود خواند. در دنیایی که هر نوع افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب ترویج می‌شود، باید از عقاید و اندیشه امام راحل درباره اسلام واقعی و ناب محمدی(ص) استفاده کنیم. آشنایی نسل جوان با اندیشه و آثار امام خمینی(ره) برای مصون ماندن انقلاب از گزند دشمنان نیز ضروری است.

 بدون تردید در بین نسل پویاى انقلاب اسلامى، چهره‏ هایى وجود دارند که اگر فرصت شکوفایى استعدادهاى خود را به دست آورند در ساختن فرداى ایران عزیز قدم‌هاى بلند و مؤثرى برخواهند داشت. با این اوصاف انجام فعالیت های فوق برنامه در دانشگاه ها و برای دانشجویان که آینده سازان این مرز و بوم هستند، محرک بسیار خوب و اثربخشی برای ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فراگیری علم و دانش است. زیرا میزان یادگیری از سطح دانش و مجموعه‌ای از حفظیّات فراتر رفته و علاوه بر ایجاد علاقه و تغییر نگرش در دانشجویان این حوزه متناسب با نوع فعالیت مکمل، مهارت تجزیه و تحلیل، نقد و بررسی و کاربرد را در اندیشه دانشجویان نهادیه می کند.

واحدهای دانشگاهی باید با هماهنگی مرکز بر اساس بند 3 قسمت الف بخشنامه شماره 440/11 مورخ 9/3/94 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای برگزاری اردوهای زیارتی از خمین تا جماران اقدام نمایند.