اهداف و برنامه ها

اهداف:

1- آشنایی با زندگی ، آثار و اندیشه و آرمان‌های امام خمینی

2- تبیین ماهیّت، اهداف، آرمان‌ها و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی

3- تقویت سطح دانش، بینش و پیوند عاطفی دانشجویان با امام خمینی و انقلاب اسلامی

4- توسعه فعالیّت‌های پژوهشی و آموزشی در موضوعات مربوط به اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی

5- افزایش اثر بخشی واحد درسی وصیّت‌نامه امام خمینی

برنامه های آتی مرکز:

1- مشارکت در برگزاری همایش هـای داخلی و بین المللی مرتبط با اهداف پژوهشکده

2- راه اندازی سامانه و سایت تخصصی در مـــوضوع اندیشه امـام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و هدایت موضوعات پژوهشی اساتید و دانشجویان

3- برگزاری دومین گردهمایی مدرسان درس وصیت نامــــه

4- برگزاری همایش های پژوهش محور در حـوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)

5- راه اندازی پژوهشکده بنیانگذار انقلاب اسلامی

6- برگزاری دومین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه اندیشه های امام خمینی(ره)

7- چاپ و توزیع کتاب درسی رهیافت تحلیلی وصیت نامه

8- برپایی اولین دوره اردوی سراسری علمی وآمـوزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی راهیان حرم حضرت امام(ره)

9- راه اندازی سامانه پرسمان و نمایه مقالات و کتب علمی در حوزه آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)

10- برگزاری اولین نمایشگاه آثار فرهنگی، هنری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه تبیین اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی

11- برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره تئاتر دانشجویی با نام امام خمینی(ره) در آئینه هنر

12- برگزاری دوره  های تخصصی آموزش استادان در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) در 6 استان