تاریخچه مرکز

انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی (ره) از بزرگترین و کم نظیر ترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر حاضر است که تاثیر شگرفی در نگرش به معنویت خواهی، عدالت طلبی و استبداد ستیزی ملل دنیا به ویژه امت اسلامی و نیل بشریت به سوی رستگاری و جلوگیری از انحطاط برجای گذاشته است. انقلابی که ریشه در اندیشه ها و بینش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی داشته است.
از اینرو دانشگاه آزاد اسلامی که خود تبلور یافته شجره طیبه انقلاب اسلامی و معمار کبیر آن است، بر خود تکلیف دانسته تا نسبت به تداوم اندیشه های تابناک حضرت امام خمینی(ره) و گفتمان انقلاب اسلامی با هدف رسیدن به دانشگاهی در تراز انقلاب اسلامی تلاش نماید.
لذا بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1391/09/01 هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فرهنگی دانشگاهی «امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی» با هدف ساماندهی، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های مرتبط با اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، با بهره گیری از توان علمی دانشگاه و با تاکید بر نقش محوری فعالیت های داوطلبانه اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر پژوهشگران و علاقه مندان، در تاریخ 1391/09/21 به عنوان یکی از مراکز رسمی دانشگاه شروع به فعالیت نمود و هم اکنون با پشتوانه پژوهشکده امام خمینی(ره) و مطالعات تطبیقی و حوزه های آموزشی، پژوهشی و مطالعات راهبردی در زمره مراکز فعال در ترویج و تبیین اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است.