رشته های تحصیلی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]توسعه رشته های مربوط به اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی(مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی)

در راستای ترویج آرا و اندیشه های حضرت امام(ره)، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ارائه پیشنهاد تاسیس رشته هایی در این حوزه نمود که براساس مصوبات شورای سیاست گذاری و موافقت ریاست محترم دانشگاه، نسبت به راه اندازی 5 عنوان رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در 14 واحد دانشگاهی نموده است.

از سوی دیگر یکی از مهمترین راهبردهای این مرکز تعلیم و آموزش و تربیت کادر علمی و متخصص در حوزه اندیشه حضرت امام(ره) بوده که با تاسیس رشته های ذکر شده این مهم از میان دانش آموختگان برجسته در این رشته محقق خواهد شد.

رشته محل های مصوب مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

[/vc_column_text][vc_column_text]

عنوان رشته مقطع کدرشته رشته محل های مربوطه
عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی(ره)  دکتری 20425  استان تهران : واحد علوم تحقیقات- واحد یادگار امام خمینی(ره)
استان البرز :واحد کرج
استان خوزستان : واحد اهواز
استان زنجان: واحد زنجان
استان اصفهان: واحد نجف آباد
استان مرکزی: واحد خمین
استان قم: واحد قم
استان خراسان رضوی: واحد مشهد
فقه و مبانی حقوق در اندیشه های امام خمینی(ره)  دکتری  70652  استان تهران: واحد تهران مرکز- واحد یادگار امام(ره)
استان قم: واحد قم
استان خراسان رضوی: واحد مشهد
استان خوزستان: واحد اهواز
استان اذربایجان شرقی: واحد تبریز
استان مرکزی: واحد نراق- واحد خمین
استان اصفهان: واحد نجف آباد
جامعه شناسی انقلاب اسلامی  ارشد  70667  استان اذربایجان شرقی: واحد تبریز
استان مرکزی: واحد نراق- واحد آشتیان- واحد خمین
استان گلستان: واحد آزاد شهر
استان اصفهان: واحد شهرضا، واحد نجف آباد
استان تهران: واحد تهران غرب، واحد یادگار امام خمینی(ره)
استان خراسان رضوی: واحد مشهد
تاریخ انقلاب اسلامی  ارشد  21114  استان اصفهان: واحد شهرضا، واحد نجف اباد
استان مازندران: واحد بابل
استان مرکزی: واحد خمین
شناخت اندیشه های امام خمینی(ره)  ارشد  40404  استان اصفهان: واحد خمینی شهر- واحد نجف آباد
استان کرمان: واحد بافت
استان گیلان: واحد رشت
استان مازندران: و احد ساری
استان آذربایجان: واحد تبریز
استان خوزستان: واحد اهواز
استان تهران: واحد یادگار امام خمینی(ره)
استان مرکزی: واحد خمین

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]