مسابقات و جشنواره ها

در راستای بند 3 ماده 3 بند 8 ماده 4 اساسنامه مرکز به منظور تقویت سطح دانش و تشویق اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه برای آشنایی با اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) مسابقات و جشنواره های مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامی یا با مشارکت این دانشگاه برنامه ریزی و اجرا می شوند.
ارتقای سطح معرفت جوانان نسبت به شخصیت عظیم حضرت امام(ره) و آگاهی از تحولات شگفتی که ایشان در عرصه‌ی جهانی پدید آورده است، ضروری است که همه‌ی خردمندان روزگار به آن تأکید می‌ورزند زیرا این امر مهم‌ترین عامل استقرار، همدلی و همراهی با آرمان‌های متعالی امام راحل تلقی می‌گردد.
از سویی دیگر در این برهه‌ی حساس از تاریخ انقلاب اسلامی که دشمنان این نظام به هدف مقابله روز افزون با اندیشه‌ی الهی امام(ره) در میان نسل جوان کشور استحاله فکری و تضعیف نیروهای جوان کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند، ضرورت برخورداری از بینش عمیق در این زمینه بیشتر احساس می‌شود.
با این اعتقاد که در جامعه‌ی ایران، دانشجویان و دانش‌آموختگان مسلمان و معتقد به امام(ره) بهترین طیف و گروه برای شناخت و بازشناسی تفکرات ایشان هستند، لذا مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره ) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقق این امر فعالیت‌های متنوعی را طراحی نموده است. چرا که این مرکز بر آن است تا با استفاده از ابزارهای فرهنگی، شخصیت، اندیشه و سیره‌ی عملی حضرت امام(ره) را به نسل جوان دانشگاهی معرفی نماید.