وضعیت موجود در دانشگاه آزاد اسلامی

یکی از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی، پیشرو بودن در ارایه درس وصیت نامه در آموزش عالی می‌باشد که در حال حاضر این درس به صورت یک واحدی بدون دریافت هزینه ارایه می‌گردد. لکن با توجه به محتوا و ابعاد وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره) و ارتباط آن با درس انقلاب اسلامی عملاً ارایه‌ی آن به صورت یک واحدی از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود که در این خصوص به مواردی می‌توان اشاره نمود:

  1. ارایه درسی به صورت یک واحدی علی رغم حجم و محتویای درسی
  2. عدم ارتباط بین درس انقلاب اسلامی و درس وصایا
  3. عدم ارزشیابی و بازنگری در شیوه‌های ارایه دروس در طول این مدت
  4. ضرورت توجه به سرفصل‌های دروس با گرایش‌های رشته‌های مختلف دانشگاهی
  5. لزوم توجه به آموزش و تربیت اساتید خبره برای ارایه این دروس