پژوهشگران

با توجه به وجود مقالات، پایان نامه ها و کتاب هایی که در حوزه اندیشه امام خمینی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی به رشته تحریر در آمده، این مرکز با ارائه فراخوانی نسبت به جمع آوری آثار مذکور اقدام نمودند که تعداد آثار جمع آوری شده به شرح جدول ذیل مشهود می باشد.  همچنین اهداف این طرح را می توان به شرح ذیل بر شمرد.

اهداف:

1) شناسایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و بهره‌گیری از آن در جهت توسعه و ترویج اندیشه‌های حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی

2) هدایت و حمایت از پژوهش ها و پایان نامه های مرتبط با امام(ره) و انقلاب

3) همکاری در تالیف و تدوین منابع درسی در رشته های مربوط به امام (ره)

4) تمرکز بر برنامه‌ریزی، ساماندهی، سیاست‌گذاری در موضوعات علمی در حوزه‌های اندیشه حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی و پرهیز از تصدی‌گری در حوزه‌های  اجرایی

5) تهیه بانک اطلاعاتی از مجموعه آثار تولید شده در حوزه اندیشه های حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی و تدوین کتابی جامع از مجموعه این آثار