فراخوان ارائه مقاله «از قیام تا انقلاب»

پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در نظر دارند با همکاری چند ارگان دیگر، همایشی با عنوان «از قیام تا انقلاب» برگزار می‌کنند.
پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، در نظر دارند با همکاری انجمن ایرانی تاریخ، انجمن تاریخ محلی، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و سایر مراکز علمی آموزشی و انجمن‌های علمی، همایش «از قیام تا انقلاب: تاریخنگاری انقلاب اسلامی با رویکرد تاریخ محلی» را در نیمه اول بهمن‌ماه 1395 برگزار کنند.
این همایش در یازده محور پیشنهادی «تاریخ محلی: مبانی نظری»، «روش‌شناسی پژوهشی در تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «رویکردهای جدید تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «تاریخ‌نگاری شهری و انقلاب اسلامی»، «مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «گروه‌های اجتماعی و احزاب در تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «جایگاه مردم در تاریخ‌نگاری محلی»، «اسناد و تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «تاریخ‌شفاهی و تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی»، «نقد و بررسی کتاب‌های تاریخ‌نگاری محلی انقلاب اسلامی» و «رجال و تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی» برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان می‌توانند چکیده مقاله‌های خود را در قالب فایل word 2003، تا 15 مهر به نشانی پیام‌نگار a2a@nlai.ir ارسال ارسال کنند.
لازم به ذکر است مشخصاتی چون شامل نویسنده/نویسندگان، وضعیت شغلی/سمت، پیام نگار و شماره تلفن، باید همراه مقاله ارسال شود.
نشانی دبیرخانه همایش: تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینه اسناد)، پژوهشکده اسناد، دورنگار: 26402977، پیام نگار: a2a@nlai.ir