همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

جهان اسلام به علت جنگهای مذهبی که خود به دلائل متعدد داخلی و خارجی باز می گردد، امروزه شرائط بغرنجی را تجربه می کند. لذا مباحثی چون تقریب مذاهب که هدف آن نزدیک سازی و آشتی بین مذاهب اسلامی است، حائز اهمیت بسزایی است. علاوه بر این بی تردید اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این زمینه از وثاقت و اعتبار خاصی برخوردار است که می تواند رهگشای اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه باشد. همایش در صدد است به تبیین علمی این موضوع بپردازد.

همایش تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ساعت 8 صبح روز 29 آذرماه در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری مرکزی برگزار خواهد گردید.