همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می کند

“همایش انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت”

محورها:

جهان عاری از خشونت در اندیشه انقلاب اسلامی

جهان عاری از خشونت و فرصت ها برای انقلاب اسلامی

افراطی گری در جهان اسلام و آینده ی جهان عاری از خشونت

راهکارهای متفکران انقلاب اسلامی برای ایجاد جهان عاری از خشونت

انقلاب اسلامی و صلح جهانی

زمان 17 آذر 95

مکان:تهران،اتوبان تهران-قم نرسیده به عوارضی،حرم مطهر امام خمینی(س)

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی