وحدت حوزه و دانشگاه 1

وحدت حوزه و دانشگاه 1

شناختن نظام طلبگی برای دانشگاهیان و متقابلاً آگاهی از نظام آموزش دانشگاهی برای مدرسان حوزه‌های علمیه، بدون تردید آموزنده و الهام‌بخش خواهد بود.۱۳۶۰/۰۹/۲۷