مکتب فکری امام خمینی 9

مکتب فکری امام خمینی 9

عامل مهم تسلیم‌ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پُرافتخارخود، فلسفه‌ی سیاسی و مکتب سیاسی امام است، که ملت ما از بن دندان به آن اعتقاد دارند.۱۳۸۳/۰۳/۱۴