جوان دانشجوی ما انصافاً امروز بی‏نظیر است؛ اساتید ما هم همین‏جور. این همه استاد مؤمن، متدین، فعال، علاقه‏مند به سرنوشت دینی و اسلامیِ کشور و ملت، در کشور ما نه فقط هیچ‏وقت وجود خارجی نداشته است، بلکه در مخیله‏ی کسی هم نگنجیده است؛ کمااینکه امروز هم در دنیا چنین چیزی وجود ندارد. محیط دانشگاه‏های ما یک چنین محیطی است؛ محیط دین است، محیط اسلام است. البته نه اینکه ما به این اندازه قانع باشیم؛ نه، بحث قانع بودن نیست؛ اما انسان نمی‏تواند عمیقاً راضی و خشنود نباشد. این، نعمت بزرگ خداست. پس این‏ها واقعیات است.                                                                                             ۱۳۸۹/۰۴/۲۰