صحیفه نور جلد 18،ص 123

صحیفه نور جلد 18،ص 123

*اینجانب که به نویسندگان و گویندگان وتحلیلگران و هنرمندان و نقاشان و همه و همه پیشنهاد مى کنم تا همیشه و بخصوص دراین هفته آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم به این سلحشوران عظمت آفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند،براى آن است که به گوشه اى از وظیفه اسلامى ، انسانى ،ملى، میهنى هر چند کوچک خودعمل نمایند.

صحیفه نور جلد 18،ص 123