بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا 1394/07/22

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا 1394/07/22