هوای وصال

هوای وصال

تالیف: محمد رجائی‌نژاد
‏ تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج‏
سال نشر: ۱۳۹۵

وصیت‌نامه‌نویسى از آموزه‌هاى قرآنى است که امام خمینى(ره) به‌عنوان فقیه و مرجعى متعبد بدان اهتمام داشت… آن بزرگوار در طول عمر طولانى و بابرکت خویش، در مقاطع مختلف و برهه‌هاى متعدد اقدام به نوشتن وصیت‌نامه کرده است. بعضى از این وصیت‌نامه‌ها صرفاً جنبه شخصى دارد و بعضى دیگر مرتبط با شأن دینى – اجتماعى مرجعیت تقلید ایشان بوده است و البته در این میان «وصیت‌نامه سیاسى – الهى» جایگاه ویژه و منحصربه‌فردی دارد . بر اساس اسناد موجود مرحوم امام، در طول زندگی خود 8 وصیت نامه در زمان های گوناگون نگاشته اند که در این میان تنها وصیت‌نامه سیاسى – الهى امام خمینى(ره) مشهور گشته و از سایر وصیت‌نامه‌هاى ایشان غفلت شده است. نویسنده در این کتاب ضمن نقل تمامی وصیت‌نامه‌هاى حضرت امام و شرح برخی از آن ها، احکام مربوط به وصیت و وصیت‌نامه‌نگارى را نیز از دیدگاه امام بیان می کند.