او که بود؟ شخصیت، یاد و راه حضرت امام خمینی قدس سره در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

او که بود؟ شخصیت، یاد و راه حضرت امام خمینی قدس سره در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

 

تالیف: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
‏ تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت‏
سال نشر:1396
در این مجموعه، بیانات و نوشته های حضرت آیت الله خامنه ای درباره امام خمینی (ره) گردآوری شده و در پنج فصل موضوعی تنظیم گردیده است:
شخصیت ممتاز حضرت امام خمینی (ره) و ویژگی های آن،
) مشخصات راه حضرت امام خمینی (ره،
) نتایج و ثمرات حرکت حضرت امام خمینی (ره
) وظیفه ملت و مسئولان در فقدان حضرت امام خمینی (ره
) خاطرات رهبری از حضرت امام خمینی (ره