طریق هدایت در کلام ولایت

طریق هدایت در کلام ولایت

تبیین اجمالی مبانی انقلاب اسلامی ایران در پرتو آموزه های دینی؛ رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)تبیین اجمالی مبانی انقلاب اسلامی ایران در پرتو آموزه های دینی؛ رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) تالیف: مجید محتشمیان‏ تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل‏سال نشر:1391
جریان پویایی نظام اسلامی ما در نفس و ماهیت حیات خود سیری رو به تعالی را طی نموده است. اما آنچه که در گذر زمان ممکن است باعث خمودی و کم تحرکی این جریان الهی و ارزشی گردد، غبار آلود شدن مفاهیم بلند و عمیقی است که بنیان و ستون های انقلاب اسلامی بر آنها استوار گردیده است. نگارنده کتاب حاضر، با چنین دیدگاهی و برای جلوگیری از فراموشی مبانی انقلاب، اقدام به بررسی اجمالی این مبانی در پرتو آموزه های دینی، رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نموده و حاصل تحقیق خویش را در چهارده فصل ارائه کرده است. از جمله مباحث مندرج در کتاب، می توان: نگاهی به فرهنگ انقلاب؛ لزوم حکومت اسلامی؛ پویایی مکتب انقلاب؛ انقلاب و تبلیغات؛ جدایی دین از سیاست؛ انتقاد، تکلیفی اسلامی؛ نگرشی به رسانه های گروهی جهان؛ زمینه های حاکمیت و رشد اسلام آمریکایی؛ زندگی دینی پیش از ظهور و رابطه تحقق انقلاب جهانی اسلام با خودآگاهی تاریخی مسلمانان، را نام برد.