نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی

نخستین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی 16 اسفندماه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار می‌شود.

نخستین همایش ملی «کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی» از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشکده قرآن و عترت) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار می‌شود.علاقه‌مندان به شرکت در این همایش تا 1/9/1396 برای ثبت نام فرصت دارند و باید حداکثر تا 11/11/1396 چکیده مقاله خود را به آدرس الکترونیکی HIQS@gorganiau.ac.ir ارسال کنند.

محورهای این همایش به این شرح است:

الف) مبانی نظری تاریخ انگاره

روش‌شناسی مطالعات تاریخ انگاره

گونه‌های تغییر و روابط معنایی در مطالعات تاریخ انگاره

امور یا روابط تاثیر گذار در شکل‌گیری انگاره‌ها

تاریخ انگاره به مثابه مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای

ارتباط تاریخ انگاره با دانش‌های پشتیبان چون تاریخ، زبان شناسی، معناشناسی، مطالعات فرهنگی و …

مقایسۀ انگاره‌های دیرپا و زودتغییر

نقدهای وارد بر رویکرد تاریخ انگاره

ارتباط تاریخ انگاره با دانش های پیشتیبان چون تاریخ، زبان شناسی، معنا شناسی،مطالعات فرهنگی وآآ

ب) روش‌شناسی کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات اسلامی

نگرشهای تاریخی و فراتاریخی عالمان مسلمان به انگاره‌ها

دانش‌های مرتبط با شناسایی و مطالعه انگاره‌های اسلامی

روش‌های کاربردی و عملی برای مطالعه تاریخ انگاره‌های اسلامی

پ) بازشناسی انگاره‌های اسلامی

انگاره‌های عبادی، حقوقی، آیینی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اسطوره‌ای و … در قرآن کریم

مطالعه موردی تحول انگاره‌ها از عصر پیش از اسلام تا دوران اسلامی

انگاره‌های ابداعی و تاسیسی قرآن کریم

انگاره‌های مندرج در میراث حدیثی جهان اسلام

انگاره‌های قرآنی در اعصار بعدی فرهنگ و تمدن اسلامی

تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام و اثر آن بر تحول انگاره‌ها در صدر اسلام

نقش فرهنگ‌های همجوار در تحول انگاره‌های اسلامی

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس اینترنتی http://conference.gorganiau.ac.ir مراجه کنند.