فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»

فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»، خرداد ماه 1397 برگزار می‌شود.
همایش ملی “انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل”، در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی به بررسی روند پژوهانه مؤلفه‌ها و اصول انقلاب اسلامی در عرصه نظر و عمل می‌پردازد.
بنابراین گزارش محورهای فراخوان این همایش در بعد سیاست داخلی عبارت‌اند از: انقلاب اسلامی و عدالت (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و…)؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و …) ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و …) ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی) ؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل و انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ از نظریه تا عمل، همچنین محورهای موضوعی در ذیل سیاست خارجی بدین شرح اعلام گردیده است:
انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه‌گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهد گرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب ؛از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل، انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل و سرچشمه‌های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل
لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن ماه 1396 تعیین گردیده و مقالات برتر در دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر و فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام به چاپ خواهد رسید.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی همایش به آدرس اینترنتی sccir.ir مراجعه نمایند.

گفتنی است این همایش به همت مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده امام خمینی(ره)و انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.