نشست تخصصی «چگونگی بسط اندیشه های امام خمینی(ره) در علوم انسانی» (گزارش تصویری)

نشست تخصصی «چگونگی بسط اندیشه های امام خمینی(ره) در علوم انسانی» (گزارش تصویری)

روز شنبه مورخ 1396/10/02 نشست تخصصی «چگونگی بسط اندیشه های امام خمینی(ره) در علوم انسانی» با حضور عده کثیری از اساتید و پژوهشگران حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) از استان های تهران ، البرز ، قزوین ، قم و … در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار گردید.