عدالت در اندیشه و عمل دولت های جمهوری اسلامی

عدالت در اندیشه و عمل دولت های جمهوری اسلامی

نام کتاب: عدالت در اندیشه و عمل دولت های جمهوری اسلامی
نام نویسنده: محمدحسن جباری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

معرفی اجمالی:
اندیشه‌ی عدالت در جمهوری اسلامی متأثر از اندیشه‌ی عدالت در اسلام و اهداف انقلاب اسلامی بوده است و در دولت‌های جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی تبلور پیدا کرده است. دین اسلام دین تک‌بعدی نیست، بلکه به همه‌ی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر پرداخته است. در دولت‌های جمهوری اسلامی نیز تحقق عدالت در همه‌ی حوزه­ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه بوده است، هرچند کفه‌ی ترازو در هریک از دولت‌ها به سمتی سنگینی می‌کرد اما دالّ بر بی‌توجهی به موضوع­ های دیگر نبوده است، به‌طوری‌که تحولات صورت‌گرفته در بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می­ دهد که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه دولت‌ها بوده است