فقیه و امت «دیدگاه های علامه سید محمد حسین فضل الله درباره اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)»

فقیه و امت «دیدگاه های علامه سید محمد حسین فضل الله درباره اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)»

نام کتاب: فقیه و امت «دیدگاه های علامه سید محمد حسین فضل الله درباره اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)»
نام نویسنده: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نام مترجم: موسی الرضا بخشی استاد
نام تدوین گر: مصطفی شوکی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

معرفی اجمالی:
کتاب «فقیه و امت» مجموعه‌ای از گفتگوها، مصاحبه‌ها و پژوهش‌های علامه فضل‌الله درباره‌ی شخصیت امام خمینی و اندیشه‌های فقهی و سیاسی ایشان است. علامه فضل‌‌الله که خود از طرفداران بزرگ تقریب مذاهب اسلامی و از حامیان برجسته‌ی انقلاب اسلامی بود، همواره از امام خمینی و اندیشه‌های ایشان دفاع کرده و ضرورت حمایت از نظام جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار می‌داد. وی انقلاب اسلامی ایران را نماد آرزوهای همه‌ی آزادگان در لبنان و جهان می‌دانست و همواره به مطالعه و بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی و توجه به شیوه‌ی اجتهادی پویا و بالنده‌ی ایشان دعوت می‌کرد.