مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)

مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)

نام کتاب: مدل رهبری امام خمینی (الگویی برای مدیران در نظام اسلامی)
نام نویسنده: دکتر لطفالله فروزنده دهکردی، دکتر میرزاحسن حسینی، دکتر محمد ترکمنی .
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

معرفی اجمالی:
امام‌خمینی(ره) از شخصیت‌های ‌برجسته و بی‌نظیری هستند که سبک رهبری‌شان برای رسیدن به اهداف توحیدی شکل یافته است. مبانی تفکر امام بر شالوده‌ی یک سنت تاریخی و طولانی از صدر اسلام قرار گرفته که این اندیشه با شناخت عمیق از قرآن و سنت نبوی و ولایی در پیوند علم و دین و به تعبیر بهتر حکومت و مدیریت دینی در ظهور جمهوری اسلامی تجلی یافته است. بنابراین بسیار بجا خواهد بود که شاخص‌های ‌رهبری ایشان الگو قرار گیرد و با پیروی از چنین سرمشق موفقی، مسلمانان عظمت ازدست‌رفته‌ی خود را بازیابند. همچنین اندیشه و پژوهش در سیره‌ی نظری و عملی ایشان به‌عنوان الگویی جامع از یک رهبر دینی می‌تواند گامی به‌سوی خودشناسی مدیران، و مقدمه‌ای برای اصلاح رفتار و سبک رهبری و مدیریت آنان براساس معیارهای علمی و اسلامی شود.