ازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س)

ازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س)

 نام کتاب :ازلیت فعل باری و حدوث عالم: مقایسه دیدگاه ملاصدرا رحمه الله و امام خمینی (س)

نام نویسنده : علیرضا دانش. نویسنده مقدمه کتاب: زهرا مصطفوی

ناشر : موسسه چاپ و نشر عروج

تاریخ انتشار:۱۳۹۶

 

 

 

معرفی کتاب

کتاب «ازلیت فعل باری و حدوث عالم» نوشته اسماعیل دانش، توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شد.                                                                                                            

به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، این کتاب 520 صفحه ای که نوشته اسماعیل دانش است به مقایسه دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) پرداخته است. چاپ اول این کتاب را مؤسسه چاپ و نشر عروج در یک هزار نسخه منتشر کرده است.

در مقدمه ای که دکتر زهرا مصطفوی بر این کتاب نوشته آمده است: « کتابی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، مجموعه ای از نظرات بدیع حضرت امام را پیرامون مسائلی از جمله صفات الهی، حقیقت اراده، حدوث زمانی و غیره گردآوری نموده و با مقایسه با نظرات دیگر فلاسفه و عرفای اسلامی، جایگاه و ویژگی های نظر حضرت امام را آشکار نموده است. همچنین ایشان در هر زمینه نقد و نظرات خویش را بر مطالب فلاسفه افزوده و کتابی برای اهل فنّ فراهم آورده اند.

در مقدمه ای که نویسنده این کتاب بر آن نوشته نیز آمده است: «درباره ازلیت فعل باری و حدوث عالم از دیدگاه امام خمینی (ره) تاکنون پژوهشی در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله و… صورت نگرفته است؛ ولی از نگاه سایر فلاسفه، خصوصا ملاصدرا درباره حدوث و قدیم، پژوهش هایی انجام شده است؛ از این رو، پژوهش انجام شده در این کتاب کاملا جدید و تازه خواهد بود که در 6 فصل سامان یافته است.

با توجه به دشواری بحث، نگارنده تلاش کرده است که تا حد امکان مطالب هر فصل را به صورت اختصار بیان نماید و در آخر هر فصل نتیجه گیری کند و دیدگاه امام خمینی (ره) و ملاصدرا را با یکدیگر مقایسه، و وجه اشتراک  تمایزات را بیان نماید.