حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری

حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری

حمایت مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی از پایان نامه ها و رساله های دکتری در حوزه اندیشه های امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی  

 مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در نظر دارد با  هدف تقویت انگیزه فعالیت در حوزه اندیشه های امام خمینی (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی ،  ازآثار فاخری که درقالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تالیف گردیده است ؛ بر اساس ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی حمایت مادی و معنوی به عمل آورد. آثار ارسالی باید خاتمه یافته و با درجه ممتاز دفاع شده باشد. این حمایت شامل چاپ اثر و حمایت مادی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در قالب قرارداد پژوهشی می باشد.علاقه مندان می توانند آثار خود را برای ارزیابی به آدرس ایمیل iau.imam@gmail.com ارسال نمایید.