نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی

نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی

نشست تخصصی ” سناریوهای آینده انقلاب اسلامی ” در تاریخ ۲۴ بهمن ماه سال جاری، در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی توسط مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
لذا از تمامی پژوهشگران ، صاحبنظران و علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت هماهنگی و شرکت در این نشست تخصصی با شماره تلفن های ۱۳و۴۷۹۱۶۷۱۲ تماس حاصل نمایند.