حوزه باید انقلابی بماند

حوزه باید انقلابی بماند

نام کتاب: حوزه باید انقلابی بماند: متن و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در جمع «نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم» در اسفند 94 به ضمیمه سخنرانی مهم ایشان در سال 79 در حوزه علمیه قم                                            

نام نویسنده:  محمد رضا فلاح شیروانی

ناشر:شهید کاظمی

تاریخ نشر:۱۳۹۵

معرفی کتاب

“حالا حوزه قم را بخواهند از انقلاب تهی کنند، این چیز کوچکی است؟ انگیزه هایی وجود دارد برای این کار، حرف من این است. بنده عرض می کنم اگر بخواهیم نظام اسلامی – همین نظامی که الان تشکیلاتی دارد، قوای سه گانه ای دارد، نیروهای مسلحی دارد، دستگاه ها و سازمان های گوناگونی دارد – انقلابی بماند، اسلامی بماند، حوزه قم باید انقلابی بماند، اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نماندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.”
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

در انتهای سال 94 خبر یک دیدار عمومی تاملات و تحلیل هایی را در فضای عمومی حوزه های علمیه و قدری هم فضاهای نخبگانی جامعه برانگیخت.
خبر این بود که مقام معظم رهبری مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم را به حضور پذیرفته اند و سخنان مهمی را با ایشان در میان گذاشته اند.
آنچه از این سخنرانی منعکس می شد این بود که مقام معظم رهبری مخاطبین را متوجه مخاطره “انقلاب زدایی از حوزه” کرده اند…
این کتاب شامل متن و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم در اسفند 94 به ضمیمه سخنرانی مهم ایشان در سال 79 در حوزه علمیه قم می باشد.