نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی در واحد تهران مرکزی برگزار گردید

نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی در تاریخ 24 بهمن 1396 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده علوم سیاسی برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور اساتید ، دانشجویان و مدرسین درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام خمینی(ره) و صاحب نظران حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) برگزار گردید .
این نشست در ادامه سلسله نشست های تخصصی با هدف تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و در راستای نشست های تخصصی مرتبط با همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره) از نظریه تا عمل» برگزار گردید.
در این نشست آقای دکتر عیوضی و جناب آقای دکتر جهان بین از منظر های مختلف به تبیین راهبردهای آینده انقلاب اسلامی ، فرصت ها و چالش های آن و در پایان جلسه به پاسخگوئی و مباحثه در خصوص سؤالات اساتید و دانشجویان پرداختند.