[4] آیا « اسلام » در حوزه اجتماع و سیاست ، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است ؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند ؟

[4] آیا « اسلام » در حوزه اجتماع و سیاست ، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است ؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند ؟

پاسخ
اسلام ، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است ، هم کلیات را فرموده وهم جزئیات را ؛ ولی در اقتصاد ، سیاست ، کشاورزی ، دامداری ، امور نظامی و مانند آن ، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات رابه تعقل واگذار نموده است و البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین است .
در عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) به مالک اشتر ( رض ) بسیاری از خطوط کلی سیاست اسلامی آمده است؛ نظیر : اوصاف حاکم اسلامی ، حقوق اقشار مختلف ، وظایف حاکم و حکومت و مردم ، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص ، روابط سه گانه با مؤمنین به اسلام و موحدین اهل کتاب و انسان های لائیک و خارج از حوزه توحید ، عزت و استقلال و حفظ ثغور ، عدم استیلاء دشمنان و رابطه بطانه نداشتن با آنان ، تقسیم مال به شخصی و ملی و حکومتی ، و …

نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف حضرت آیت الله جوادی آملی