[5] حکومت و سیاست ، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیاء و امامان ( علیهم السلام ) نیست ؟

[5] حکومت و سیاست ، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیاء و امامان ( علیهم السلام ) نیست ؟

پاسخ
مفاهیم و الفاظ دین ، ارزش مفهومی و لفظی دارند و مقدمه ای هستند برای تحقق احکام و حکم آن در متن اجتماع و حکومت اسلامی ، فعالیتی است برای تحقق دین در جامعه و در جان انسان ها ؛ پس چگونه می شود که تبیین آن مفاهیم و الفاظ قراردادی ، در شان پیامبران و امامان ( علیهم السلام ) هست ، ولی حکومت و سیاست که برای تحقق احکام دین لازم و ضروری است ، خلاف شان آنان می شود!

نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف حضرت آیت الله جوادی آملی