[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

[7] اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیاء الهی باشد ، حس مسؤولیت مردم از بین می رود؟

پاسخ
در صورتی که انبیاء الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند ، چنین سخنی درست است ؛ ولی اگر حکومت دینی ، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن ، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است ، رهبری و حاکمیت انبیاء ( علیهم السلام ) در راس نظام دینی ، نه تنها حس مسؤولیت مردم را تضعیف نمی کند ، بلکه سبب تقویت آن نیز می گردد . آیاتی از قرآن کریم مانند « فاستقم کما امرت ومن تاب معک » و « محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم » ، به خوبی نشانگر نقش مردم در کنار رهبر و وظیفه آنان در اجرای دین الهی است و حضور مسؤولانه و پرنشاط مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی ( رض ) ، بهترین شاهد بر تحقق احساس مسؤولیت مردم می باشد.

نقل از فصل هفتم کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت تالیف حضرت آیت الله جوادی آملی