نشست تخصصی گفتمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد در راستای ترویج اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ، نشست تخصصی تحت عنوان “دهه چهارم انقلاب اسلامی ، گفتمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری” در واحد تبریز در روز 3 اسفند 1396 برگزار نماید. 

شرکت برای تمامی علاقه مندان ، اساتید ، دانشجویان و صاحبنظران این حوزه آزاد می باشد.

در پایان نشست به شرکت کنندگان گواهی حضور ارائه می گردد.