نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی برگزار گردید

نشست تخصصی آینده انقلاب اسلامی در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی برگزار گردید

این مراسم با حضور اساتید ، دانشجویان و مدرسین درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام خمینی(ره) و صاحب نظران حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) برگزار گردید. این نشست در ادامه سلسله نشست های تخصصی با هدف تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و در راستای نشست های تخصصی مرتبط با همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره) از نظریه تا عمل» برگزار گردید.

در این نشست آقای دکتر عیوضی با اشاره به تاثیرات دامنه دار انقلاب اسلامی و بازتاب های گسترده ای که در سطح منطقه ای و نظام بین الملل  در این چهار دهه  داشته است و جامعه و اندیشمندان را با این سوال  اساسی مواجه کرده است که آینده انقلاب اسلامی چیست؟ وی در پاسخ برای پی بردن به این پرسش به  سرنوشت انقلاب اسلامی با رویکرد آینده پژوهی امکان پذیر می داند. آینده پژوهی با استفاده از  اسلوب ها ؛ مفاهیم و روش ها می تواند  تبیین گر آینده انقلاب اسلامی باشد و بیان کند که جمهوری اسلامی چه راهبرد های خواهد  داشت  و جایگاه جهانی انقلاب اسلامی ایران چه مختصاتی خواهد داشت. این عضو هیات علمی دانشگاه  آزاد واحد تهران مرکزی با اشاره به سه گزاره کلی : دستاوردهای مطلوب انقلاب اسلامی؛ آرمان انقلاب اسلامی و رسالت ها   انقلاب اسلامی  این سه عنصر را بدین گونه که اگر دستاوردها در قالب رسالت مداری ملت و جامعه راه خود را  طی کند وآرمانها را مد نظر داشته باشند آینده انقلاب اسلامی ایران به غایت مطلوب  و روشن خواهد بود.   وی با اشاره به این موضوع که با انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ظرفیت های قابلیت های عمده ای  را در درون خود خلق کرد است  ؛باید این ظرفیت ها به فعلیت در آید و باید نیاز های فعلیت بخشیدن آن را تامین کرد. چالش مهم آینده انقلاب اسلامی ایران این است که ما نمی توانیم این نیازها را برآورده کنیم. وی به دلیل اینکه رسالت از آنجایی مهم است که تولید روند  می کند و جامعه ای پویا است که قابلیت روند سازی و روند شنکی داشته باشد. آینده انقلاب اسلامی آینده ای است که در آن تولید روند بکند. این موضوع باعث می شود که جامعه و انقلاب اسلامی از دنباله روی و انفعال خارج شده و خود دست به کنشگری بزند و از  تحمیلاتی که باعث رفتار واکنشی می شود پرهیز می شود. رفتاری که در سیره زندگی امام هم مشهود بود و قدرت ها را به واکنش وا می داشت.  بنابر این قابلیت زمانی به فاعلیت موثر تبدیل می شود که ما بتوانیم نیاز های مهم و راهبری  این انقلاب را تامین کنیم و انقلابی عمل کنیم و باشیم و این مشکل شهروند انقلاب اسلامی است و نه  گفتمان انقلاب اسلامی.  بر این اساس ماهیت انقلاب اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد که به گفته بنیان گذار انقلاب اسلامی این انقلاب ماهتیتا اسلامی است که این ماهیت شناسی است. گام بعدی  این مسله است که ما باید متدولوژی و روش است و گام بعدی مسئله و سوال است بدین ترتیب که ما در بحث آینده انقلاب اسلامی با چه مسایلی رو به رو  هستیم و  این کار آینده پژوهی است که ما در آینده انقلاب اسلامی با چه سوالاتی رو به رو هستیم.  یکی از چالش های پیرامون انقلاب اسلامی عدم چند صدای پیرامون انقلاب اسلامی است.

خوب مسئله انقلاب اسلامی ایران در چند فایل قابل بررسی است که مطلوب ها و نامطلوب ها برای ما مشخص می شود.

 یکی از  سوالات بنیادین  بحث ماهیت انقلاب اسلامی است بدین صورت که در آینده انقلاب اسلامی ماهیت انقلاب اسلامی به چه میزان دچار تغییر و دگرگونی می شود. و  ما برای  آینده مطلوب انقلاب اسلامی باید  ماهیت اصیل انقلاب اسلامی را حفظ کنیم و  از آن دفاع کنیم. دفاع از انقلاب اسلامی دفاع از ماهیت انقلاب اسلامی است.

 یکی دیگر  از مسائلی که در آینده انقلاب اسلامی تاثیربسزایی دارد  مربوط به تولید روندهای آینده است . بحث تمدن سازی و بیداری اسلامی زمای می تواند فرصت ساز باشد که بتواند روندهای فکری از جنس انقلاب اسلامی بسازد در غیر این صورت می تواند  یک تهدید قلمداد شود.

نکته بعد مسئله در رویدادها است. در این مورد باید و به فاصله گیری از گفتمان  انقلاب اسلامی توسط مردمی که انقلاب کرده اند اشاره کرد. یکی از این بحران ها در مسئله رویدا ها می تواند این باشد که افراد به   خوانش  جهای از پدیده ها آشناتر از خوانش انقلاب اسلامی و  عناصر این گفتمان باشند.

یکی دیگر از موارد که بی توجهی با آن می تواند درحوزه آینده انقلاب اسلامی بحران آفرین   باشد ؛بحث ساختار گرایی است. برای آینده باید ساختار قوی و  با صلابتی را بسازیم که توان  پاسخگوی به چالش های آینده را داشته باشد و بتواند  بحث ساختار شکنی که توسط دشمان انقلاب طرح می شود را خنثی سازد.

پس نمی توان آینده انقلاب اسلامی را به یک متغییر محدود کرد. و سناریو های متفاوتی پیش روی انقلاب اسلامی است. بحث کلیت  مسایل انقلاب اسلامی است و این کلیت بیشتر از موارد محدودی است که در منطقه در جریان است.

مسله بعدی مسله زمان است. مسله ما در آینده  مسله مکان است. و آینه پژوهی به ما می گوید که آینده ای که پیش روی انقلاب اسلامی استلزاماتی است که از این ویژگی ها برخوردار است.

سناریو های آینده انقلاب اسلامی

   در نتیجه با توجه  با مطالب بالا می توان آینده های ذیل را برای انقلاب اسلامی متصور شد:

– آینده انقلاب اسلامی ایران تابعی از ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ هویت دینی رقم  خواهد خورد. و لیبرال دمکراسی به عنوان گفتمان مسلط جهانی بر آینده انقلاب  اسلامی تاثیر خواهد گذاشت و  قطعا یکی از آینده های انقلاب اسلامی تضاد  و تزاحمی است که مابین گفتمان انقلاب اسلامی و نظام لیبرال دمکراسی است که شکل می گیرد.

–  یکی دیگر از  آینده های انقلاب اسلامی  تضعیف نظام در اثر فشار های بین المللی است که  می توان با طرح راهکارهای این تهدید را تبدیل به فرصت کرد که می توان با رویکرد پیش تدیبری و با  پیشرانه ها  داخلی تبدیل به فرصت کرد. به عنوان مثال اگر ما آرمانگرایی انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار دهیم و حرکت جامعه را به آن سمت ببریم می توانیم تهدیدها را به فرصت کرد و استفاده از پشتوانه مردمی در دفاع از انقلاب می توان مثرثمر باشد.

– بحران هویت و جایگزینی سبک زندگی غربی از دیگر سناریو های آینده انقلاب اسلامی  است. خصوصا در حوزه مدیریت کلان و آرمانها

جناب آقای دکتر جهان

دکتر جهان با اشاره به نظریه توازن دو کفه ای؛ به این صورت این نشست تخصصی را شروع می کند که  منابع قدرت یک سازمان در چه مولفه های است.  به این صورت که سازمان زمانی موفقیت بیرونی را کسب می کند که  ثبات و اطاعت درونی را به دست آورده باشد  در واقع  ثبات یک سازمان وابسته به بنیه آن سازمان است. وی در ادامه به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره  می کند و مهمترین دستاوردهای آن را  انقلاب اسلامی  دانستند و اهداف آن نیز در قانون اساسی گنجانده شده است. لذا اگر جمهوری اسلامی از بین برود اهداف انقلاب نیز از بین می رود. آینده انقلاب اسلامی مشروط به این مسله است که ما در داخل چگونه عمل کنیم. اگر در داخل قدرتمندانه عمل کنیم چالش های خارجی مزاحمت ایجاد می کند ولی نمی تواند به انقلاب اسلامی ضربه اساسی وارد کند.  ودر این چهل سال با این مدل قابل تحلیل است که هرگاه در  داخل اجماع و وحدتی ایجاد شد موفقیت ها چشمگیر به دست آمده است که می توان دفاع مقدس را به عنوان نمونه ذکر کرد.  باید به این امر توجه کرد که چالش اقتضای یک جامعه زنده است و خیلی از مسایل را نه مشکل؛ بلکه مسئله است که خیلی طبیعی است.   مشکل را شاید بتوان  حل نکرد؛ ولی وجود مسئلهباعث می شود که برای حل آن برنامه ریزی کوتاه مدت و  یا بلند مدت به عمل آورد.

 چالش های آینده انقلاب اسلامی

 این عضو هیات علمی  دانشگاه شاهد در ادامه  تبین چرایی  بوجود امدن چالش های  آینده انقلاب اسلامی  به این  مسله پرداختند که تمام افرادی که مدافع وضع موجود بر علیه کسانی که تحول خواه هستند مقاومت می کنند. و در واقع انقلاب اسلامی در  یک جامعه  قدیمی ظهور کرده است و  این انقلاب حرف تازه را  وارد جامعه ایران کرد پس  وجود مقاومت نیز در برابر این جریان انقلاب امری طبیعی است. چانچه در دیگر جوامع همین نزاع در می گیرد . ولی در ادامه چالش های انقلاب اسلامی را در موارد ذیل محدود کرد.

چالش های فکری پارادایمی : که در مباحثی مانند اقتصاد ؛فرهنگ و سیاست رخ می دهد و جامعه علمی باید این موضوع را حل نماید به عنوان مثال چالش توسعه و عدالت که رویکردهای متفاوتی در این زمینه ابراز شده است.

چالش زن اشتغال و خانواده است : چگونه می شود که شان اجتماعی دارند خانواده متاثر  نشود.  که این دوگانگی  چگونه حل شود.

چالش اقتصاد و سازندگی اخلاقی :زندگی مردم با ید به صورتی باشد که سازندگی اخلاقی تحقق یابد.

چالش جمهوریت و اسلامیت :یکی دیگر از چالش های پیش روی انقلاب اسلامی است که باید جامعه علمی باید این مسئله را برای آینده انقلاب اسلامی مشخص کنند.

 دسته دیگر از چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی چالش های وضعیتی هستند. که ناشی از  پیچدگی های تاریخی فرنگی جامعه ایرانی هستند.

 دسته بعدی چالشهای پیش روی انقلاب اسلامی چالشهای ساختاری است. در این مورد  می توان مثال دانشگاه را بیان کرد که ساختار آن عارضی است  و مولود تفکر ما نیست. ساختار بانکها نمونه دیگری از ساختارهای است که ریشه دوانیده است.

یک دسته دیگر از چالش ها  عمده پیش روی انقلاب اسلامی چالش های موقعیتی هستند. ناشی از  موقعیت جغرافیای ایران هستند.  که بیشتر به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران مربوط  می شود  ودر قلب جان اسلم واقع شده است و می تواند تاثیرات دامنه داری بر روی جریان های اسلامی بگزارد و یا از آنها تاثیر بپذیرد.                                                                                                   

و دسته دیگر از چالش ها  پیش روی انقلاب اسلامی چالش های مدیریتی هستند.

 چالش آخر چالش دشمنی است. که ماحصل دشمنی استکبار با جهانی بر اساس انقلاب اسلامی است.

 این استاد دانشگاه در پایان و در جمع بندی مباحث خود مهمترین چالش های پیش روی انقلاب اسلامی را می توان چالش های فکری پارادایمی؛ وضعیتی و موقعیتی است . که باید برای سیاستگذاری های عمده مورد توجه قرار گیرد.