درسهایی از امام: حج ابراهیمی در پیام های امام خمینی (ره)

درسهایی از امام: حج ابراهیمی در پیام های امام خمینی (ره)

عنوان کتاب: درسهایی از امام: حج ابراهیمی در پیام های امام خمینی (ره)

 

نام نویسنده: روح الله موسوی خمینی

تحقیق و تنظیم: رسول سعادتمند

نام ناشر: تسنیم

سال انتشار:۱۳۹۵

معرفی اثر

این کتاب شامل پیام های امام خمینی (ره) است که سالیانه به مناسبت برگزاری مراسم عظیم حج صادر گردیده است
امام قدس سره در غالب این پیام ها با بهره گیری از قلم عرفانی و حماسی، گوشه هایی از معارف بلند اسلام ناب محمدی را در قالب ادبیات جذاب عرفانی و غرور آفرین حماسی به مخاطبین خویش القا نموده است.