اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

  اسم کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

مولف علی اکبری معلم

سال نشر:1393

 عنوان ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی کتاب

کتاب امام خمینی(ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران به عنوان اندیشه اسلام ناب محمدی(ص) در عصر حاضر، پس از پذیرش مردم و گسترش در جامعه، مبنای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی نیز منوط به موفقیت نظام در حفظ و انتقال درست و به موقع اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) به نسل آتی است؛ یعنی لازم است به طور مستمر و هماهنگ از راه های گوناگون و از طریق عوامل اولیه و ثانویه جامعه پذیری سیاسی تلاش شود مشروعیت (حقانیت و مقبولیت) این تفکر در جامعه حفظ و تعمیق شود و با موفقیت به نسل سوم انتقال یابد.

از دغدغه های مهم هر حکومت از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که مقبولیت خود را در نظر شهروندان، حفظ کند و ارتقا ببخشد؛ به تبع ِ این اصل مهم، دوست داران انقلاب، پیروان امام خمینی(ره) و مسئولان نظام، نگران حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند؛ نظامی که برای تحقق آرمان های آن مجاهدت های فراوانی صورت پذیرفته و هزاران شهید تقدیم راه آن شده است.