اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

  اسم کتاب: اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله

مولف نجف لک زایی

سال نشر:1394

 عنوان ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی کتاب

کتاب « اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) » در مورد گذشت چند دهه از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تجربه سی ساله آن، اکنون فرصت مناسبی برای کاوش های نظری در عرصه سیاست و حکومت فراهم کرده است.

از جهت دیگر، اهتمامی که به اسلامی سازی علوم انسانی در جامعه علمی پدید آمده و اخیراً، با مطالبه مقام معظم رهبری، حفظه الله، از رونق بیشتری برخوردار شده است و نیز افزوده شدن درس «اندیشه سیاسی امام خمینی» به مجموعه دروس دانشگاه ها و اهتمامی که جمهوری اسلامی در عمل به اندیشه های امام خمینی دارد و لازمه همه این امور آشنایی بیشتر با افکار و اندیشه های ایشان است، نوشته شده است.