نشست تخصصی خطابات قانونی امام(ره) در واحد ورامین برگزار گردید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا با همکاری مرکز فرهنگی امام خمینی و انقلاب اسلامی در راستای ترویج و تعمیق اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) نشست تخصصی باعنوان “خطابات قانونی حضرت امام خمینی (ره) ” در تاریخ24/02/1397 با حضور دانشجویان و اساتید درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام برگزار نمودند.