فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد در راستای تجلیل از پژوهشگران و ترویج آثار پژوهشی در حوزه انقلاب اسلامی و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ؛ اولین جشنواره کتاب انقلاب را برگزار نماید. از تمام اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی درخواست می شود آثار پژوهشی خود را درباه موضوع جشنواره در قالب طرح پژوهشی خاتمه یافته ،کتاب منتشر شده، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ تالیف کرده اند به مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نمایند.

 مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷

زمان برگزاری: بهمن ۱۳۹۷

شیوه ارسال آثار:

  • از طریق پست به آدرس: انتهای بزرگراه شهید ستاری- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی- بلوک۶ مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
  • سایت مرکز : emam.iau.ir
  • از طریق ایمل:iau.imam@gmail.com
  • تلفن های دبیر خانه:47916713