کتاب – درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران – روح اله حسینیان

مطالعه کتاب درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران به قلم روح اله حسینیان برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد.

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.