کتاب – زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره) – محمد حسن رجبی

مطالعه کتاب زندگی نامه سیاسی امام خمینی(ره) به قلم دکتر محمد حسن رجبی برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد.

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.