کتاب – اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) – محمد حسین جمشیدی

مطالعه کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) به قلم دکتر محمد حسین جمشیدی برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد.

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.