کتاب – ولایت و حکومت

مطالعه کتاب ولایت و حکومت برای شرکت در مصاحبه توصیه می گردد.

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از طریق لینک زیر کتاب مذکور را دریافت نمایند.