نشست تخصصی تأثیر متقابل فرد و جامعه در اندیشه امام خمینی(ره) برگزار شد

نشست تخصصی تاثیر متقابل فرد و جامعه در اندیشه امام خمینی(ره) در  مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار  گردید.

در این نشست  تخصصی دکتر حسن خودروان  با بیان  اینکه از جمله مسائلی که امام خمینی(ره) در دوران نهضت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به آن تأکید داشتند، مقوله‌ «خودسازی و تهذیب نفس» بود. ایشان از همان آغاز نوجوانی و جوانی تا پایان عمر مبارکشان، ضمن اصلاح و تزکیه نفس خویش، در راستای تربیت شهروندان متعهد و اخلاقی جهت فراهم کردن زمینه تشکیل حکومت دینی و تحقق تمدن اسلامی، سخنرانی ها و آموزه های مداوم خویش را تنظیم و تبیین کرده و با طراحی یک نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه (جمهوری اسلامی) و ایجاد نهادهای سیاسی و اجتماعی تحت عنوان نهادهای انقلاب، درصدد بودند به حاکمیت الهی و مردمی جامه عمل بپوشانند و از این طریق به صورت چرخشی و گردشی، شاهد تأثیر متقابل تحوّل فرد و جامعه در مسیر تعالی مادی و معنوی باشند؛ به گونه ای که در دیدگاه او، لازم بوده افراد تربیت شوند تا مقدمات آغاز نهضت مردمی و شکل گیری حکومت دینی، آماده و متقابلاً با استقرار نظام اسلامی، زمینه توسعه معرفت الهی و تربیت اخلاقی شهروندان، فراهم و بلاخره در یک حالت رفت و برگشتی، پایه های انقلاب مردمی و مردم انقلابی تثبیت شود. این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در ادامه افزود که نتیجه این اندیشه بدین جا ختم می شود که ما تمام رهیافت های و حرکت های سیاسی امام را فرهنگی می بینیم و این در مقابل حرکت های بوده است که نبرد مسلحانه را تشویق می کردند.   وی در ادامه افزود  نتیجه این نگرش باعث شد که جریانات سیاسی مختلف خود را در ذیل گفتمان امام خمینی  قرار دهند و انقلاب اسلامی  را به سرانجام برسانند.