گزارش نشست تخصصی – نسبت عرفان به سیاست – واحد هشتگرد

غوغای ثروت سالاری، قدرت سالاری، شهرت سالاری سایه تاریکی بر مردم سالاری

امام ره هیچ نداشت جز خدا و مردم و این معنای حقیقی مردم سالاری دینی است.

نشست عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی ره روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۱ به سخنرانی استاد اسماعیل منصوری لاریجانی با همکاری مرکز امام خمینی ره و انجمن دانشجویی عرفان اسلامی و به میزبانی واحد هشتگرد برگزار گردید. 

استاد منصوری لاریجانی با استناد به آیات ۱۲۵ و ۱۲۶ سوره شعرا و ابیاتی از مولانا به تبیین رابطه عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی ره پرداختند. 

منصوری با تکیه بر ابیات لطیف مولانا گفت، اگر آینه، طمع دیده شدن داشت قادر نبود کسی را نشان دهد و اگر در ترازو طمعی وجود داشت نمی توانست وزن را به درستی نشان دهد.

 گر طمع در آینه برخاستی  

در نفاق آن آینه چون ماستی‏

گر ترازو را طمع بودی به مال  

راست کی گفتی ترازو وصف حال‏

وی در تعریف عرفان و سیاست گفت، عرفان یعنی خدا را در همه حال حاضر و ناظر همه حالات فردی و اجتماعی خود ببینید و سیاست یعنی همه چیز در راه رضای حق باشد. طمعی جز دیدار یار در وجود عارف نیست. اساس حکومت در اسلام این است که مسئولین طمعی به قدرت و ثروت و شهرت نداشته باشند و مزدی جز رضای الهی طلب نکند. ایشان افزود زلف عرفان در جایی به سیاست گره می خورد که طمع نام و نان در سیاستمدار بمیرد و بهترین صفت مدیر اسلامی این است که خود را به خاطر راحتی و رفاه مردم به رنج بیندازد. معنای حقیقی دموکراسی دینی یعنی نیش زدن به خویش برای نوش مردم. ایشان با نقل خاطره ای از شهید چمنی گفتند: شهدا از جان گذشتند ما حداقل از نام و نان بگذریم. وی گفت شهید چمنی جوانی نحیف بود که در پاسخ به هم رزمش می گوید شوقی در من است که جز با دیدار یار آرام نمی گیرد.  

در ابتدای جلسه نیز آقای دکتر جهانیان رییس واحد هشتگرد ضمن خوشامدگویی به میهمانان گفتند، عرفان مورد تاکید امام خمینی (ره) بعنوان عرفان و سیاست برآمده از عرفان الهی بایستی بعنوان الگوی زندگی همگان بویژه مسولان قرار گیرد و در صورتی که این مباحث در جامعه ساری و جاری شده و بعنوان الگو سرلوحه همه اقدامات باشد قطعا جامعه ای ممتاز با ویژگی های مورد نظر قرآن کریم و ائمه معصومین (س) خواهیم بود .