برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب مسئله آزادی و امام خمینی(ره)

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب مسئله آزادی و امام خمینی(ره)

نشست نقد و بررسی کتاب مسئله آزادی و امام خمینی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار گردید.
در این نشست که با حضور دکتر شریف لک زایی به عنوان نویسنده کتاب و دکتر اشرفی و دکتر جمشیدی به عنوان ناقدین کتاب جنبه های مختلف این اثر را از لحاظ شکلی و محتوایی مورد بررسی و نقد قرار دادند.

این اثر که با مساعدت جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسیده است اکنون در اختیار علاقمندان این حوزه تخصصی است.