بیانیه گام دوم انقلاب مانیفستی برای اسلام سیاسی است

بیانیه گام دوم انقلاب مانیفستی برای اسلام سیاسی است

دکتر محمد باقر خرمشاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مانیفستی برای اسلام سیاسی است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قرار دارد.
محمدباقر خرمشاد در نشست تخصصی تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب در دو سطح کلان و خرد قابل تحلیل است و بیانیه گام دوم کار شده، عبارت‌پردازی شده، سازمان‌دهی شده و هدف‌گذاری شده است و از مجموعه جملات و واژگان و تقسیم‌بندی‌های دقیق تشکیل شده است. این بیانیه نشان می‌دهد که کلامی از حکیم است و سخنان حکمت‌آمیز به‌وفور در آن وجود دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: جمله‌ای نظیر انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای بااراده و دارای انعطاف است که آماده اصلاح خطاهای خویش است از جمله عبارات حکیمانه بیانیه گام دوم است که نشان‌دهنده این مورد است که جمهوری اسلامی انتقادات را فرصتی برای گوشزد به عالمان بی‌عمل می‌داند.

وی تصریح کرد: در بیانیه گام دوم تأکید شده که جمهوری اسلامی نظامی متحجر نیست و در مقابل پدیده‌های نوین متحجر نیست و به اصول و مبانی پایبند است. در بیانیه گام دوم بر این موضوع تأکید شده که علی‌رغم درک فاصله بین بایدها و واقعیت‌ها باید به فکر اصلاح وضع موجود نیز باشیم تا فاصله مذکور کمتر شود.

خرمشاد در خصوص مطالعه تاریخ تأکید کرد: در بیانیه گام دوم آورده شده است که اگر شناخت و معرفت صحیحی از اتفاقات گذشته وجود نداشته باشد، اشخاص دروغ‌گو به‌راحتی دست به تحریف تاریخ می‌زنند. همچنین در بیانیه گام دوم آمده است که عدم استفاده از ظرفیت‌های عظیم کشور اشتباه است که راه‌حل این مشکل اعتماد به نیروی جوان است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: گام دوم انقلاب گامی باعظمت‌تر و بزرگ‌تر از گام اول است و گام دوم با کوتاه کردن دست دشمنان از کشور، حیات نظام اسلامی را تأمین می‌کند. بیانیه گام دوم پشتوانه‌ای برای عملیاتی شدن الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است که می‌تواند نواقص الگو را رفع کند. بیانیه گام دوم مانیفستی برای اسلام سیاسی است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قرار دارد که مهم‌ترین اصل حکومت اسلامی، اسلام سیاسی است.

وی ادامه داد: بیانیه گام دوم سندی برای روشن‌فکری دینی محسوب می‌شود که این مبحث در حوزه نیز وجود دارد و اشخاصی از جمله امام خمینی(ره) و شهید مطهری از مصادیق روشن‌فکری دینی در حوزه به شمار می‌روند. بیانیه گام دوم تحلیل واقع‌بینانه‌ای و علمی از انقلاب اسلامی را ارائه داده است و برای آینده کشور نسخه‌ای امیدوارانه تنظیم می‌کند.

خرمشاد در پایان خاطرنشان کرد: بیانیه گام دوم انقلاب دارای متنی جوانگرا است که راه تحول را به‌وسیله توجه به نسل جوان قلمداد می‌کند و چرخش و گردش نخبگان را تبیین می‌کند.