دوره “تبیین مبانی فکری و تاریخی جهموری اسلامی ایران”

دوره “تبیین مبانی فکری و تاریخی جهموری اسلامی ایران”

قابل توجه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام (ره) استان های فارس و کهکیلویه وبویراحمد :

دوره “تبیین مبانی فکری و تاریخی جهموری اسلامی ایران” ویژه اساتید درس اندیشه ها و وصایای امام (ره) استان های فارس و کهکیلویه وبویراحمد در روز سه شنبه مورخ  97/12/21 ساعت 8 الی 18 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار می گردد. (ثبت نام به صورت محدود می باشد)

ثبت نام و همکاهنگی: آقای خسروبیگ (09175666853)