برگزاری نمایشگاه کتاب در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

برگزاری نمایشگاه کتاب در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی از مورخ یازدهم لغایت بیست و دوم خرداد ماه 1398 نمایشگاهی از کتب تازه خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را برگزار می نماید.

در این نمایشگاه کتابهایی با موضوعات امام خمینی(ره) ، انقلاب اسلامی ، تاریخ معاصر و جریان شناسی سیاسی به معرض نمایش علاقه مندان گذاشته شده است.