جلسه نقد و بررسی کتاب “ایران بین دو انقلاب” برگزار شد

جلسه نقد و بررسی کتاب “ایران بین دو انقلاب” برگزار شد

نشست علمی نقد و بررسی کتاب “ایران بین دو انقلاب” در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

این نشست علمی روز سه‌شنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ با حضور مترجم کتاب آقای دکتر احمد گل محمدی و ناقدان کتاب آقایان دکتر کلانتر مهرجردی و دکتر باقری خوزانی در سالن ۹ دی سازمان مرکزی با حضور اساتید و مدرسان درس اندیشه ها و وصایای امام(ره) برگزار گردید. در این نشست ابتدا آقای دکتر اشرفی رئیس مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی به طرح موضوع جلسه پرداختند.

در ادامه آقای دکتر گل محمدی به عنوان مترجم کتاب به معرفی کتاب به لحاظ سازماندهی و محتوایی پرداختند. ایشان بیان داشتند که نویسنده به سه دوره تاریخی انقلاب مشروطه، دوران پهلوی و انقلاب اسلامی پرداختند. این سه دوره را در قالب سه نظریه جامعه شناسی سیاسی و مارکسیستی و نهادگرایی تحلیل نموده اند. ایشان بیان داشتند که به دلیل سابقه و زمینه فکری نئومارکسیستی نویسنده کتاب، شناخت کاملی از انقلاب اسلامی ایران ارائه نداده است. در ادامه دکتر کلانتر مهرجردی به نقد کتاب پرداختند و بیان داشتند که یکی از نقاط ضعف کتاب تعدد چارچوب نظری کتاب می باشد. از نظر ایشان تکثر نظری نقطه قوت کتاب نیست، بلکه نشانگر عدم داشتن یک چارچوب نظری واحد می باشد.

همچنین دکتر باقری خوزانی در نقد و بررسی کتاب به موضوع عدم توجه نویسنده و نقش مذهب و علمای مذهبی در بسیج سیاسی مردم در ادوار تاریخی به ویژه در دوره مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره کردند.ایشان بیان داشتند که متاسفانه نویسنده با عدم توجه به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران که ابتنائش به عنصر دین و اسلام بوده است به سانسور علمی واقعیات پرداخته است.

دکتر اشرفی نیز در بخشی از این نشست علمی بیان داشتند که کتاب حاضر گرچه در مقطعی مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است، اما واقعیت این است که این کتاب ایرادات روشی و محتوایی زیادی دارد، از جمله اینکه به نقش رهبری و نقش امام در جریان نهضت انقلاب اسلامی توجه جدی نکرده است و از این لحاظ دچار نوعی تقلیل گرایی و بی انصافی علمی است.

در پایان آقای دکتر کلانتر مهرجردی بیان داشتند که یکی از دلایل اقبال جامعه علمی به کتاب حاضر فقدان کتاب‌های رقیب برای این کتاب است و ما در زمینه مطالعات انقلاب اسلامی ایران به لحاظ روشی نظری و پیش فرضی نیازمند کار جدی هستیم و کارهایی که در مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد از این جهت قابل تقدیر و حمایت است.